Latvijas čempionāts
Latvijas Kauss
Latvijas Skijoringa kauss
Kross un kvadri
Skijoringa Sprints
Paralēlā kalnā braukšana
LSA čempionāts
Citas sacensības
 
2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1996 / 1995 / 1994 / 1993 / 1991 / 1987 / 1986 / 1985 / 1984 / 1983 / 1982 / 1977 / 1976 / 1974 / 1973
 
 
Nr.Braucējs
Slēpotājs
KomandaV
e
c
p
i
e
b
a
l
g
a
V
e
c
p
i
e
b
a
l
g
a
 M
a
d
o
n
a
M
a
d
o
n
a
 L
i
e
p
k
a
l
n
e
L
i
e
p
k
a
l
n
e
 Ē
r
g
ļ
i
Ē
r
g
ļ
i
 N
e
r
e
t
a
N
e
r
e
t
a
 S
t
ā
m
e
r
i
e
n
a
S
t
ā
m
e
r
i
e
n
a
 A
l
ū
k
s
n
e
A
l
ū
k
s
n
e
 PunktiVieta
44Alvis Priedītis
Āris Freijs
20
1
20
1
 
1
17
2
17
2
 
2
20
1
20
1
 
1
17
2
20
1
 
1
15
3
17
2
 
2
20
1
20
1
 
1
20
1
20
1
 
1
2631
1Artūrs Brencis
Inese Augstkalne
Saldus motoklubs13
4
13
4
 
4
20
1
20
1
 
1
17
2
17
2
 
2
20
1
13
4
 
2
20
1
20
1
 
1
15
3
17
2
 
2
13
4
13
4
 
4
2312
711Ivars Vasiļjevs
Toms Binovskis
Saldus motoklubs17
2
15
3
 
3
15
3
11
5
 
4
15
3
11
5
 
4
11
5
17
2
 
4
11
5
13
4
 
4
13
4
13
4
 
4
11
5
11
5
 
5
1843
22Andris Krieviņš
Raimonds Beitāns
15
3
17
2
 
2
11
5
13
4
 
5
11
5
13
4
 
5
13
4
11
5
 
5
10
6
10
6
 
6
11
5
11
5
 
5
15
3
15
3
 
3
1764
11Edvīns Zālītis
Māris Krūklītis
11
5
  
5
13
4
15
3
 
3
13
4
15
3
 
3
15
3
15
3
 
3
13
4
11
5
 
5
17
2
15
3
 
3
   1535
32Ģirts Roļskijs
Ints Celmaraugs
                  17
2
17
2
 
2
346
57Jānis Tilaks
Reinis Avens
Rambas R            17
2
15
3
 
3
      327
83Saulis Zalinkevičus
Arturas Manikas
            9
7
9
7
 
7
      188

Lapā izmantoti
LaMSF dati

 
Atbalsta:

 
Reklāma:
 
Kontakti - Informācija: info @ skijorings.lv