Latvijas čempionāts
Latvijas Kauss
Latvijas Skijoringa kauss
Kross un kvadri
Skijoringa Sprints
Paralēlā kalnā braukšana
LSA čempionāts
Citas sacensības
 
2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1996 / 1995 / 1994 / 1993 / 1991 / 1987 / 1986 / 1985 / 1984 / 1983 / 1982 / 1977 / 1976 / 1974 / 1973
 
 
Nr.Braucējs
Slēpotājs
KomandaS
t
ā
m
e
r
i
e
n
a
S
t
ā
m
e
r
i
e
n
a
 R
o
p
a
ž
i
R
o
p
a
ž
i
 N
e
r
e
t
a
N
e
r
e
t
a
 L
i
e
p
k
a
l
n
e
L
i
e
p
k
a
l
n
e
 A
l
ū
k
s
n
e
A
l
ū
k
s
n
e
 S
m
i
l
t
e
n
e
S
m
i
l
t
e
n
e
 M
a
d
o
n
a
M
a
d
o
n
a
 C
ē
s
i
s
C
ē
s
i
s
 PunktiVieta
1Artūrs Brencis
Inese Līkuma
Saldus motoklubs20
1
20
1
 
1
17
2
10
6
 
4
17
2
17
2
 
2
17
2
17
2
 
2
20
1
20
1
 
1
15
3
17
2
 
2
20
1
20
1
 
1
15
3
13
4
 
3
2751
11Edvīns Zālītis
Māris Krūklītis
17
2
15
3
 
3
15
3
15
3
 
3
13
4
13
4
 
4
15
3
13
4
 
4
15
3
13
4
 
4
10
6
15
3
 
4
17
2
17
2
 
2
20
1
20
1
 
1
2432
711Ivars Vasiļjevs
Toms Vanadziņš
Saldus motoklubs15
3
17
2
 
2
13
4
17
2
 
2
15
3
15
3
 
3
13
4
15
3
 
3
13
4
15
3
 
3
17
2
13
4
 
3
 15
3
 
3
 17
2
 
5
2103
95Valdis Kupčs
Āris Freijs
MK Elkšņi   20
1
20
1
 
1
20
1
20
1
 
1
20
1
20
1
 
1
17
2
17
2
 
2
20
1
20
1
 
1
      1944
9Raimonds Čalpa
Alvis Zalcmanis
   10
6
13
4
 
5
11
5
11
5
 
5
11
5
11
5
 
5
11
5
  
6
11
5
11
5
 
6
   13
4
15
3
 
2
1285
67Juris Deičmanis
Jānis Zemītis
Moto A-Z13
4
13
4
 
4
11
5
11
5
 
6
10
6
  
6
10
6
10
6
 
6
10
6
11
5
 
5
13
4
10
6
 
5
      1226
19Andris Krieviņš
Raimonds Beitāns
                     17
2
11
5
 
4
287

Lapā izmantoti
LaMSF dati

 
Atbalsta:

 
Reklāma:
 
Kontakti - Informācija: info @ skijorings.lv