Latvijas čempionāts
Latvijas Kauss
Latvijas Skijoringa kauss
Kross un kvadri
Skijoringa Sprints
Paralēlā kalnā braukšana
LSA čempionāts
Citas sacensības
 
2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1999 / 1998 / 1997 / 1996 / 1995 / 1994 / 1993 / 1991 / 1987 / 1986 / 1985 / 1984 / 1983 / 1982 / 1977 / 1976 / 1974 / 1973
 
 
select brauceji_table.*, brauceji.komanda komanda_id, brauceji.nr brauceja_nr, brauceji.braucejs braucejs_dalibnieks_id, brauceji.slepotajs slepotajs_id, brauceji.cemp cemp, brauceji.klase klase from cempionats, brauceji_table, brauceji where brauceji_table.braucejs_id=brauceji.id and brauceji.cemp=cempionats.id and cempionats.nosid='LC' and brauceji.klase='J' and cempionats.gads=2017 order by punkti_kopa desc, vietas desc, last_posms desc,last_posms_vieta
Lapā izmantoti
LaMSF dati

 
Atbalsta:

 
Reklāma:
 
Kontakti - Informācija: info @ skijorings.lv