Ziņas
Kalendārs
Nolikums
Noteikumi
Pieteikuma formas
Rezultāti
Starta nummuri
 
07/12/2017
Nolikums 2018 

APSTIPRINĀTS                                                APSTIPRINĀTS

LaMSF Skijoringa komisijā A.Rasmanis               LaMSF ģenerālsekretārs K.Kuļikovs 

2017 .gada 9 novembrī                                   

 

 

                  Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa izcīnas skijoringā

                                 N O L I K U M S   2018.

 

Latvijas nacionālā atklātā individuālā čempionāta (turpmāk - Latvijas čempionāts) skijoringā nolikums ir dokuments,kas nosaka kārtību un principus, pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas čempionātaskijoringā sacensības. Jarodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciiju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Skijoringa komisija. Visus strīdus, kas saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija (DAK). 
 

Nolikumā lietotie saīsinājumi: 

     Latvijas Motosporta Federācija - LaMSF 

     Disciplinārā Arbitrāžas komisija - DAK   
     Nacionālās atzītās Motosporta Federācijas - FMN

    

          1. Vispārēji noteikumi 

1.1. Latvijas čempionāts notiek atbilstoši LaMSF Disciplinārajam un Arbitrāžas kodeksam, LaMSF Skijoringa noteikumiem un šī nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas čempionāta sacensībās ar savas FMN izdotām licencēm un atļaujām). 

1.2. Katram posmam jābūt atsevišķam nolikumam, kas nav pretrunā ar šo nolikumu, bet gan papildina to un ir apstiprināts LaMSF ne vēlāk, kā nedēļu pirms sacensībām.

1.3. Latvijas čempionātā skijoringā piedalās sportisti ar LaMSF vai citas FMN izdotām licencēm. 

1.4. Klubu čempionāts notiek vienlaikus ar Latvijas čempionātu un Latvijas kausu. 

1.5. Latvijas čempionātā paredzēti ne vairāk kā 8 posmi. 

 

 

          2. Klases, dalībnieki, motocikli (turpmāk mtc.), riepas un starta numuri:

2.1. Latvijas čempionāta klases un motocikli:

 

Klase                           

Līdz (cm3)                        

Skaidrojums 

 MTK  

(Mazā Tautas klase)   

No 125 (2 - taktu mtc.)

No 150 (4 - taktu mtc.)

Ielas motocikli ar ielas riepām.

(Nevar piedalīties ar Enduro motocikliem,

kas ražoti enduro sporta sacensībām). 

 MMK

(Mazā Meistaru klase)

No 125 (2 - taktu mtc.)

līdz 250 (4 - taktu mtc.)

 

 LTK

(Lielā Tautas klase)

No 125 (2 - taktu mtc.)

No 150 (4 - taktu mtc.)

Krosa motocikli ar ielas riepām.

(Jebkurš motocikls)

 LMK

(Lielā Meistaru klase)

No 201 (2 - taktu mtc.)

No 251 (4 - taktu mtc.)

 

 Vecmeistari

No 125 (2 - taktu mtc.)

No 150 (4 - taktu mtc.)

 

 

2.2. Latvijas Kausa izcīņas klases un motocikli: 

 

 Klase   Līdz ( cm3)       Skaidrojums 

< 85 cm3

65 - 85  (2 - taktu mtc.) 

75 - 150 (4 - taktu mtc.)

RTK  

(Retro tautas klase) 

No 125 (2 - taktu mtc.)  atļauts ar bijušo soc. valstu motocikliem (Iž čž ...) ; 2-taktu mtc. ar gaisa dzesi (nevar būt centrālais amortizators un disku bremzes) ar ielas riepām.

 

RMK

(Retro meistaru klase)

No 125 (2 - taktu mtc.)  atļauts  ar bijušo soc. valstu motocikliem (Iž čž ...) ; 2-taktu mtc. ar  gaisa dzesi (nevar būt centrālais amortizators un disku bremzes) 

 


2.3.  Dalībnieku vecums:  

 

klase

Vecums 

85

no 5 līdz 15 gadiem

MTK
 

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem 

No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem 

MMK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250  (4-taktu mtc.) no 14 gadiem 

No 201 (2-taktu mtc.) no 15 gadiem

LTK

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem 

No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem

LMK

no 15 gadiem

RTK
 

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem 

No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem 

RMK
 

Līdz 200 (2-taktu mtc.) un līdz 250 (4-taktu mtc.) no 14 gadiem 

No 201 (2-taktu mtc.) un no 251 (4-taktu mtc.) no 15 gadiem  

Vecmeistari 

kopējais gadu vecums 85 gadi, braucēja vecums ne mazāk par 45 gadiem.

KBR
 

MX 2 Solo motocikli ar un 175cm3 - 250cm3  4- taktu dzinējiem, 100cm3-150cm3  2T no 14 gadiem  

MX 1 Solo motocikli ar 290cm3- 650cm3 4- taktu dzinējiem, 180cm3-500cm3 2T no 15 gadiem 

KAR
 

MX 2 Solo motocikli ar un 175cm3 - 250cm3  4- taktu dzinējiem, 100cm3-150cm3  2T no 14 gadiem  

MX 1 Solo motocikli ar 290cm3- 650cm3 4- taktu dzinējiem, 180cm3-500cm3 2T no 15 gadiem  

ATV 

no 18 gadiem

Kvadri open

no 15 gadiem


2.4. Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc gada.

2.5. Vecuma ierobežojumi attiecas kā uz braucējiem, tā arī uz slēpotājiem.

2.6. Riepas:

    2.6.1. MTK ; LTK  un RTK motocikliem piemērojamas tikai ielas motociklu riepas, kuras nedrīkst būt grieztas vai citādi pārveidotas. Nedrīkst būt motokrosa, enduro vai citas sporta riepas;

    2.6.2. MMK ; LMK motocikliem aizmugurē nedrīkst izmantot ielas motociklu riepas;

    2.6.3. Nedrīkst izmantot riepas ar radzēm.

2.6. Numuri:

    2.7.1. Starta numuri tiek piešķirt pēc iepriekšējā gada absolūtā vērtējuma.

    2.7.2. Vienam sportistam ir viens starta numurs visās skijoringa un motokrosa klasēs.

    2.7.3. Sportists saglabā iepriekšējās Skijoringa sezonas numuru. Sportistam ir iespēja mainīt numuru (šādā gadījumā tas tiek piešķirts no brīvajiem numuriem rangu tabulā); 

    2.7.4. Starta numuram jābūt uz motocikla abos sānos un priekšpusē, un vēlams uz sportistu muguras un tam jāsakrīt ar mtc. Nr.;

    2.7.5. Cipariem jābūt skaidri saprotamiem un vienā krāsā:

               Gaišs fons - Tumši cipari
               Tumšs fons - Gaiši cipari


          3. Trases 

3.1. Trasēm jāatbilst vides aizsardzības un LaMSF Skijoringa noteikumu prasībām, kā arī sacensību dienā jābūt pieņemtām ar trases pieņemšanas aktu. 
 

          4. Drošības noteikumi  

4.1. Sportistu un skatītāju drošībai jāatbilst LaMSF Skijoringa noteikumu prasībām. 

4.2. Sportisti un skatītāji ir personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības noteikumu ievērošanu.

4.3. Sportistu drošības nolūkos force majeure gadījumos trase var tikt mainīta un/vai saīsināta un braucienu laiki var tikt mainīti un/vai samazināti.
 

          5. Sacensību norise 

5.1. Trases pieņemšana saskaņā ar dienas kārtību. 

5.2. Dalībnieku reģistrācija saskaņā ar dienas kārtību. 

5.3. Sacensību starta secība notiek saskaņā ar dienas kārtību sacensību dienā.  

5.4. Paralēli Latvijas čempionātam skijoringā notiek Latvijas Kausa izcīņa skijoringā un Latvijas čempionāts Ziemas motokrosā.

 

          6. Iziešana uz starta
6.1. Sezonas pirmajā posmā startējošo kārtība tiek noteikta saskaņā ar iepriekšējā gada kopvērtējumu katrā klasē, nākošajos - pēc kopvērtējuma tabulas katrā klasē.

 

 

Izbraukšana uz starta MTK un LTK pēc sekojoša principa

1

2

3

4

5

6

7

MTK

1v

 

2v

 

3v

 

4v

LTK

 

1v

 

2v

 

3v

 

 

6.2. Apvienotajā klasē pirmie uz startu izbrauks Vecmeistari, tad RMK, tad RTK, tad 85ccm

6.3. Sportisti, kuri nav kopvērtējuma tabulā, tiek palaisti pie starta, pēc pieteikšanās secības, aiz kopvērtējuma tabulas esošajiem sportistiem.  

 

          7. Vērtēšana:

7.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja ekipāža finišējusi kontrollaikā  un ir nobraukts ne mazāk, kā 60% no līdera veiktās distances.

7.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu:

 

Vieta

  1v.

  2v.

  3v.

  4v.

  5v.

  6v.

  7v.

  8v.

  9v.

  10v.

 11v.

 12v.

 13v.

 14v.

 15v.

Punkti

  20

  17

   5

  13

  11

  10

   9 

   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

 

7.3. Kopvērtējumu nosaka pēc visos Latvijas čempionāta notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk - priekšpēdējā braucienā utt. 

7.4. Kopvērtējumu nosaka pēc visos Latvijas Kausa izcīņas notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk -priekšpēdējā braucienā utt.

7.5. Katra Latvijas čempionāta un Latvijas kausa izcīņas skijoringā posma rezultātu nosaka pēc divu braucienu punktu summas, vienādu punktu summas gadījumā, pēc augstākās ieņemtās vietas otrajā braucienā.  

7.6. Latvijas čempionāta un Latvijas kausa izcīņas kopvērtējumu apstiprina Skijoringa komisija.  

7.7. Visi sacensību dokumenti atrodas LaMSF sekretariātā. 

 

          8. Klubu čempionāta vērtēšana 

8.1. Iekaiti dod 4 labākās ekipāžas.  Ieskaite ekipāžai tiek vērtēta pēc braucēja piederības klubam.

8.2. Viens braucējs dod ieskait 1 klasē. 

8.3. Kluba piederību nosaka licence. 

8.4. Ieskaiti no MTK,LTK,MMK,LMK klasēm var dot ne vairāk kā 2 ekipāžas vienā klasē. 

8.5. Ieskaiti no Vecmeistari; 85; RMK un RTK  ieskaiti dod viena labākā ekipāža.  

8.6. Ekipāžas iegūst punktus pēc posma kopvērtējuma saskaņā ar klases dalībnieku skaita (cik ekipāžu klasē tik punktus izcīna pirmā vieta, tālāk dilstoša secībā). 

8.7. Uzvar klubs ar lielāko punktu summu.  

Vienādu punktu summas gadījumā augstāko vietu izcīna klubs, kas ieguvis lielāko punktu summu kādā no posmiem. Tālāk pēdējā posmā,tad priekšpēdējā, utt.

 

          9. Apbalvošana 

9.1. Latvijas čempionāta un Latvijas kausa izcīņas posmu uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar posma nolikumu. 

9.2. Katra Latvijas čempionāta un Latvijas kausa izcīņas posma godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus un kausus vai medaļas. 

9.3. Klašu MTK; LTK; MMK; LMK un Vecmeistari kopvērtējumā 1. vietu ieguvēji izcīna Latvijas čempiona titulu.  

9.4. Klašu 85; RMK un RTK klases kopvērtējumā 1. vietu ieguvēji izcīna Latvijas kausu.

9.5. Latvijas čempionāta kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem. 

9.6. Jebkura fiziska vai juridiska persona var nodibināt savas speciālās balvas, saskaņojot ar organizatoru. 
 

          10. Protesti 

10.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas. Protests jāiesniedz sekretariātā un tam ir obligāti jābūt reģistrētam.  

10.2. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša.   

10.3. Protestiem jāpievieno drošības naudu 70 EUR apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek LaMSF Skijoringa komisijai. 

10.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad
protests jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, līdz konkrētas klases brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir finišējis pirmais sportists), un jāpiemaksā organizatoram 220  EUR par 4T motora izjaukšanu vai 70 EUR par 2T motora izjaukšanu. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš veicis motora izjaukšanu. 
 

10.5. Citus protestus jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma pamanīšanas un tos jāizskata uzreiz pēc finiša.  

10.6. Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā pēc brauciena finiša. 

 

          11. Oficiālās personas 

11.1. Sacensību žūrija sastāv no sacensību galvenās tiesnešu kolēģijas un LaMSF Skijoringa komisijas nozīmēta pārstāvja.  

11.2. Sacensību galvenā tiesnešu kolēģija sastāv no sacensību galvenā tiesneša, sacensību direktora jeborganizatora un tehniskā komisijas pārstāvja. 

11.3. Tehniskā komisija darbojas vienas personas sastāvā

11.4. Galvenajam tiesnesim jābūt LaMSF licencētam, savukārt sacensību direktoram jeb organizatoram un tehniskās komisijas pārstāvim LaMSF licence ir vēlama.  

 

          Dienas kārtība  

Dalībnieku reģistrācija skijoringam 8:00 - 9:00.  

Ja sportists (kross un kvadri) ir pieteicies  iepriekšējā dienā elektroniski, tad sacensību dienā viņam jāierodas stundu pirms sava starta, lai reģistrētos sacensībām.

 

          Startu secība 

Treniņi skijoringa klasēm  9:15-9:35

Atklāšana                        9:40

 

Klase

Starts

Laiks

(iepazīšanās aplis)

1. starts

85 / MTK / LTK / RTK / Vecmeistari

10.00

15 min + 1 aplis

  

2. starts

MMK / RMK

10.25

15 min + 1 aplis

 

3. starts

LMK 10.50

15 min + 1 aplis

 

4. starts

85 / MTK / LTK / RTK / Vecmeistari 

11.30

15 min + 1 aplis

 

5. starts

MMK / RMK

11.55

15 min + 1 aplis

 

6. starts

LMK 

12.20

15 min + 1 aplis

 

7. starts 

MX65 / MX85 / Q50 / Q100

12.40 12 min + 1 aplis  

 

APBALVOŠANA skijoringa klasēm

 

 

 

8. starts

MX65 / MX85 / Q50 / Q100

13.10 

12 min + 1 aplis 

 

9. starts

Open Kross bez radzēm

13.25

15 min + 1 aplis

1.aplis

10. starts 

Open Kross ar radzēm 

13.55

15 min + 1 aplis 

1.aplis 

11. starts 

Open Kross bez radzēm 

14.20

15 min + 1 aplis 

 

12. starts

Kvadri OPEN / ATV

14.45

15 min + 1 aplis

1.aplis

13. starts

Open Kross ar radzēm 

15.15

15 min + 1 aplis

 

14. starts 

Kvadri OPEN / ATV

15.35

15 min + 1 aplis 

 

 

Starta laiki ir orientējoši - pēdējā apļa laikā tiek dots skaņas signāls dalībnieku nometnē-līdz nākamajam startam 10 min (5 min līdz boksiem) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nolikums 2018. (Ziemas motokross)  

Apstiprināts: 09.11.201 LaMSF Skijoringa komisijas sēdē  .... A.Rasmanis

Apstiprināts: LaMSF ģenerālsekretārs ..... K.Kuļikovs

Apstiprināts: LaMSF motokrosa komisija ..... K.Serģis

          

                LATVIJAS ČEMPIONĀTA un KAUSA IZCĪŅAS,  LATVIJAS JUNIORU      ČEMPIONĀTA  ZIEMAS MOTOKROSĀ 

                                                         N O L I K U M S  2018

 

Latvijas atklātā individuālā čempionāta un Kausa izcīņa ziemas motokrosā nolikums ir dokuments, kas nosaka kārtību un principus pēc kuriem tiek rīkotas Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa ziemas motokrosā sacensības (turpmāk kopā - nolikums). Ja rodas neskaidrības sakarā ar nolikuma punktu traktējumu un interpretāciju vai arī atklājās nolikuma nepilnības, paskaidrojumus sniedz un trūkumus novērš LaMSF Motokrosa komisija. Visus strīdus, kas saistīti ar šā nolikuma punktu izpildi, izskata un tiesā LaMSF Disciplinārā un arbitrāžas komisija.

 

Nolikumā lietotie saīsinājumi: 

 

     Latvijas Motosporta Federācija - LaMSF 

     Disciplinārā Arbitrāžas komisija - DAK   
     Nacionālās atzītās Motosporta Federācijas - FMN

     Klase "Kross bez radzēm" - KBR

     Klase "Kross ar radzēm" - KAR

     Klase "Kvadri ATV" - ATV 4x4

 

 

           1. Vispārēji noteikumi 

1.1. Latvijas čempionāts un Latvijas Kauss ziemas motokrosā notiek atbilstoši LaMSF Disciplinārajam un Arbitrāžas kodeksam, LaMSF Skijoringa nolikumam attiecībā uz dienas kārtību un citiem vispārēja rakstura nosacījumiem (kā piemēram tiesnešu karogu signālu nozīme utt.) un šī nolikuma prasībām, un tām ir atklāts statuss (t.i., citu valstu sportisti drīkst piedalīties Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa ziemas motokrosa sacensībās ar savas FMN izdotām licencēm un atļaujām). 
1.2. Katram posmam jābūt atsevišķam nolikumam, kas nav pretrunā ar šo nolikumu, bet gan papildina to un ir apstiprināts LaMSF ne vēlāk, kā nedēļu pirms sacensībām. 
1.3. Latvijas čempionāta un Kausa ziemas motokrosā piedalās sportisti ar LaMSF vai citas FMN izdotām licencēm. 
1.4. Latvijas čempionātā ziemas motokrosā  paredzēti ne vairāk kā 10 posmi.

 

 

            2. Klases, dalībnieki, motocikli (turpmāk mtc.), riepas un starta numuri:  

2.1. Latvijas čempionāta ziemas motokrosā klases, motocikli un dalībnieku vecums: 

 

Klase

Skaidrojums

 KBR

MX 2 Solo motocikli   ar 175cm3 - 250cm4- taktu dzinējiem,

100cm3 - 250cm3  2T. No 14 gadiem. Riepas bez radzēm.

MX 1 Solo motocikli   ar 290cm3- 650cm3 4- taktu dzinējiem,

180cm3-500cm3 2T. No 15 gadiem. Riepas bez radzēm.

 KAR

MX 2 Solo motocikli   ar 175cm3 - 250cm4- taktu dzinējiem,

100cm3-250cm3  2T. No 14 gadiem. Riepas ar radzēm.

MX 1 Solo motocikli   ar 290cm3- 650cm3 4- taktu dzinējiem, 180cm3-500cm3   2T. No 15 gadiem. Riepas ar radzēm.

 Kvadri open Četru riteņu motocikli (kvadri) ar dzinēju virs 250cm3. Uz motocikla jābūt labi redzamam priekšējam un aizmugurējam numuram. Pilotam jābūt piestiprinātam motora slāpētājam. No 15 gadiem. Riepas bez radzēm. 

Solo Juniori:

MX 65 (ar radzēm, motocikli līdz 65 cm 2- taktu un līdz 125 4T dzinējiem. Motocikli ar riteņiem līdz 14”un 12” Radžu garums ne garāks par 8 mm; Vecums bērni 7-12g. v.) 
 
MX 85 (ar radzēm, motocikli ar 65 cm3 līdz 85 cm3 2-taktu un 75 cm3 - 150 cm3 4-taktu dzinējiem. 65 cm3 motocikli ar riteņiem 17` un 14`, 85 cm3 motocikli ar riteņiem līdz 19` un 16`. Radžu garums ne garāks par 9 mm, Vecums: bērni 9 – 15g. v.)

 

Kvadri Juniori:

Kvadri 50 (Četru riteņu motocikli (kvadri) ar 50cm³ 2-taktu dzinējiem un ar 110cm³ 4-taktu dzinēju. Pilotam jābūt piestiprinātam motora slāpētājam, motociklam jābūt aprīkotam ar kāju sargiem un aizmugurē jābūt numuram, Vecums: bērni 5 – 9 gadi).  
 
Kvadri 100 (Četru riteņu motocikli (kvadri)ar 65cm3 - 100cm3 2-taktu ar ūdens dzesi, vai 110- 160cm3 4-taktu dzinējiem ar gaisa dzesi un 110-150cm 4-taktu ar ūdens dzesi. Pilotam jābūt piestiprinātam motora slāpētājam, motociklam jābūt aprīkotam ar kāju sargiem un aizmugurē jābūt numuram, Vecums: bērni 8 – 13 gadi) 
 
Kvadri Juniori (Četru riteņu motocikli (kvadri) ar 100cm3 - 208,5 cm3 2taktu cilindra dzinējiem ar gaisa dzesēšanu, 150cm3 - 300cm3 4-taktu dzinējiem ar gaisa dzesēšanu, 65cm3 - 125cm3 2-taktu cilindra dzinējiem ar ūdens dzesēšanu un ar 110cm3 - 250cm3 4-taktu dzinējiem ar ūdens dzesēšanu. Pilotam pie jābūt piestiprinātam motora slāpētājam, Motociklam jābūt aprīkotam ar kāju sargiem un aizmugurē jābūt numuram. Vecums: 12-16)

 

2.2. Latvijas kausa ziemas motokrosā klases,  motocikli un dalībnieku vecums: 

 

Klase

Skaidrojums

 ATV 4x4

No 200 (cm3). Četru riteņu pilnpiedziņas 4x4 motocikli (kvadri) ar dzinēju virs 200cm³. Uz motocikla jābūt priekšā un aizmugurē skaidri saskatāmam numuram. Pilotam jābūt piestiprinātam motora slāpētājam. No 18 gadiem. Riepas bez radzēm.

 

2.3. Sportistu sākuma un beigu vecums tiek skaitīts pēc dzimšanas gada. 
2.4. Starta numuri saskaņā ar Latvijas čempionāta Skijoringa nolikumu. 
2.5. Starta numuriem obligāti jābūt uz motocikla abos sānos un priekšpusē. 
2.6. MX 1 un MX 2 klases startē kopējā braucienā, bet vērtētas tiek atsevišķi gan KBR, gan KAR klasēs.

2.7. Solo Juniori (65cc+85cc kopējais brauciens, atsevišķa vērtēšana), Kvadri Juniori (Q50+Q100 kopējais brauciens, atsevišķa vērtēšana).

  

             3. Trases:

3.1. Trasēm jāatbilst vides aizsardzības un LaMSF Skijoringa trašu licencēšanas noteikumiem un LaMSF Skijoringa un/vai LaMSF Motokrosa noteikumu prasībām un sacensību dienā pieņemtām ar trases pieņemšanas aktu

 

             4. Drošības noteikumi:

4.1. Sportistu un skatītāju drošībai un vides aizsardzībai jāatbilst LaMSF Skijoringa un/vai LaMSF motokrosa Noteikumu prasībām.

4.2. Sportisti un skatītāji ir personīgi atbildīgi par vides aizsardzības un savas drošības noteikumu ievērošanu.

4.3. Sportistu drošības nolūkos force majeure gadījumos trase var tikt mainīta un/vai saīsināta un braucienu laiki var tikt mainīti un/vai samazināti.

 

              5. Sacensību norise: 
5.1. Dalībnieku reģistrācija notiek saskaņā ar dienas kārtību.

Ja sportists (kross un kvadri) ir pieteicies iepriekšējā dienā elektroniski, tad sacensību dienā viņam jāierodas stundu pirms sava starta, lai reģistrētos sacensībām. 
5.2. Startu kārtība: 
    5.2.1. Ja apvieno vienā braucienā klases Kvadri OPEN un ATV 4x4, klasēs divas starta līnijas - pirmajā Kvadri OPEN, otrajā Kvadri ATV 4x4 (ar sacensību žūrijas lēmumu var tikt mainīta starta kārtība); 
    5.2.2. Pirmais starts tiek dots Kvadri OPEN klasei; 
    5.2.3. Kvadru ATV 4x4 klasei starts tiek dots pēc 30. sek. pēc OPEN starta.  
5.3. Startu secība saskaņā ar dienas kārtību. 
5.4. Latvijas čempionāta un Kausa ziemas motokrosā sacensības notiek vienlaikus/paralēli ar Latvijas čempionātu Skijoringā saskaņā ar Skijoringa nolikumā minēto dienas kārtību.

 

           6. Vērtēšana: 
6.1. Rezultātus nosaka pēc finiša līnijas šķērsošanas secības, ja sportists finišējis kontrollaikā un ir nobraukts ne mazāk, kā 60% no līdera veiktās distances.

6.2. Katrā braucienā sportisti gūst punktus, atbilstoši ieņemtajai vietai saskaņā ar tabulu 

 

Vieta

  1v.

  2v.

  3v.

  4v.

  5v.

  6v.

  7v.

  8v.

  9v.

  10v.

 11v.

 12v.

 13v.

 14v.

 15v.

Punkti

   20

   17

   15

   13

   11

   10

   9 

   8

   7

   6

   5

   4

   3

   2

   1

 

6.3. Latvijas čempionāta un Kausa ziemas motokrosā kopvērtējumu nosaka pēc visos Latvijas čempionāta un Kausa notikušajos posmos iegūto punktu summas. Vienādas punktu summas gadījumā tiek ņemtas vērā labākās vietas, tālāk- izcīnītā vieta pēdējā braucienā, tālāk - priekšpēdējā braucienā tt. 
6.4. Latvijas čempionāta un Kausa ziemas motokrosā katra posma rezultātu nosaka pēc divu braucienu punktu summas, vienādu punktu summas gadījumā, pēc augstākās ieņemtās vietas otrajā braucienā. 
6.5. Latvijas čempionāta un Kausa kopvērtējuma uzskaiti veic un apstiprina Skijoringa komisija. 
6.6. Visi sacensību dokumenti atrodas LaMSF sekretariātā.

 

           7. Apbalvošana: 
7.1. Latvijas čempionāta ziemas motokrosā izcīna Latvijas čempiona ziemas motokrosā nosaukumu Kvadri OPEN, KBR MX 1, KBR MX 2, KAR MX1 un KAR MX2 klasēs. 
7.2. Latvijas Junioru čempionāta ziemas motokrosā izcīna Latvijas Junioru čempiona motokrosā nosaukumu MX65, MX85, Kvadri 50 un Kvadri 100 klasēs. Gadījumā, ja klasē ir mazāk par 3 dalībniekiem, tā iegūst Kausa statusu

7.3. Latvijas Kausu ziemas motokrosā izcīna Latvijas nacionālā kausa ziemas motokrosā nosaukumu Kvadri ATV 4x4 klasē. Ja sezonas laikā ATV 4x4 klasē ir vismaz 12 dalībnieki, tad šī klase iegūst Latvijas čempionāta statusu.   
7.4. Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa kopvērtējumā 1.-3. vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar kausiem un diplomiem. 
7.5. Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa posmu uzvarētāji tiek apbalvoti saskaņā ar posma nolikumu. 
7.6. Katra Latvijas čempionāta un Latvijas Kausa posma godalgoto vietu ieguvēji saņem diplomus un kausus vai medaļas. 
7.7. Jebkura fiziska vai juridiska persona var nodibināt savas speciālās balvas, saskaņojot ar organizatoru. 
 
          8. Protesti: 
8.1. Protestiem pret rezultātiem jābūt iesniegtiem rakstiskā formā ne vēlāk, kā 20 min. pēc rezultātu oficiālās paziņošanas. Protests jāiesniedz sekretariātā un tam ir obligāti jābūt reģistrētam. 
8.2. Ja protests attiecas uz sacensību nolikumu vai šo noteikumu pārkāpumu, tas jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma atklāšanas, bet jāizskata pēc konkrētā brauciena finiša. 
8.3. Protestiem jāpievieno drošības naudu 70 EUR apmērā. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā nauda paliek LaMSF Skijoringa komisijai. 
8.4. Ja protesta izskatīšana saistīta ar motora izjaukšanu, tad protests jāiesniedz rakstiskā formā, uzrādot pārkāpuma punktu, līdz konkrētas klases brauciena beigām (brauciena beigas skaitās no tā momenta, kad ir finišējis pirmais sportists), un jāpiemaksā organizatoram 220 EUR par 4T motora izjaukšanu vai 70 EUR par 2T motora izjaukšanu. Ja protests tiek apmierināts, protestētājs naudu saņem atpakaļ, pretējā gadījumā naudu saņem mehāniķis, kurš veicis motora izjaukšanu. 
8.5. Citus protestus jāiesniedz nekavējoties pēc pārkāpuma pamanīšanas un tos jāizskata uzreiz pēc finiša. 
8.6. Par pretenzijām brauciena laikā protestu iesniedz pēc brauciena, un tas jāizskata ne vēlāk kā 20 min. laikā 
pēc brauciena finiša.

 

          9. Oficiālās personas: 
9.1. Sacensību žūrija sastāv no sacensību galvenās tiesnešu kolēģijas un LaMSF Skijoringa komisijas nozīmēta pārstāvja. 
9.2. Sacensību galvenā tiesnešu kolēģija sastāv no sacensību galvenā tiesneša, sacensību direktora jeb organizatora un tehniskā komisijas pārstāvja.
9.3. Galvenajam tiesnesim jābūt LaMSF licencētam, savukārt sacensību direktoram jeb organizatoram un tehniskās komisijas pārstāvim LaMSF licence ir vēlama. 
 

 

Dienas kārtība

   * Pēc Latvijas čempionāta Skijoringa nolikumā minētās kārtības.

 

Tehniskie noteikumi radžu lietošanai Ziemas motokrosā  šeit

 

Lapā izmantoti
LaMSF dati

 
Atbalsta:

 
Reklāma:
 
Kontakti - Informācija: info @ skijorings.lv